------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS

V týdnu od 23.3. -  27.3.2020.
Ordinace od 8-11hod, ve středu 25.3. ještě od 12-15 hod pro akutní onemocnění pro všechny tři svitavské obvody po telefonické domluvě. Nadále platí , že akutní respirační onemocnění hlaste v době od 8-11hod na náš telefon.V případě nutnosti ošetření v odpoledních a večerních hodinách odkazujeme na web.stránky Svitavské nemocnice. 
Děkuji Dr. Hájek

------------------------------------------------------------------------------------------

Milí pacienti, rodiče.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci,nedostatku pomůcek a na základě doporučení odborných společností přechází chod naší ambulance
od 16.3.2020 do NOUZOVÉHO REŽIMU.

Kontaktujte naši ordinaci na tel: 739 318 388.

Buďte, prosím, trpěliví, pokud se hned nedovoláte.

Ohledně plánovaných prevencí nevolejte, budeme Vás kontaktovat.

------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý a čtvrtek neordinujeme v Jevíčku z technických a organizačních důvodů. Akutní onemocnění konzultujte, prosím, na našem telefon čísle 739 318 388.
------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Od dnešního dne vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné (více ZDE). Pokud má však toto opatření za následek, že např. již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem.

V případech, kdy nařízení vlády vstoupilo dnešním dnem v platnost a aktuálně probíhají jarní prázdniny, začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena.  

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE).

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje), 
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
    • buďt vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
    • aneb tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),
  • elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické podatelny).

 

Tuto informaci si můžete stáhnout ve formátu pdf (PDF 263,59 kB).

Tiskopis ke stažení: 

 

Aktuální informace sledujte na našich komunikačních kanálech nebo na  www.mpsv.cz .
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                Milí rodiče a milé děti,

                vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

          Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

         Budete zde nacházet veškeré informace o aktuálním dění

           v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.

    Můžete si zde přečíst některé rady, také si stáhnout formuláře,

                     které vyplníte a přinesete k očkování.

  Dále si můžete prostudovat příbalové letáky k očkovacím látkám

   a naleznete zde i důležité odkazy, týkající se například alergií.....

            Stále přibíráme nové pacienty, těšíme se na vás.