Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:  
vyžádání potvrzení, opis dokumentů, výpis z dokumentace
délka trvání výkonu do 15 minut
   60,- Kč

vyplnění tiskopisu /úraz/

 100,- Kč

vypracování lékařské zprávy

 180 ,- Kč
vyšetření pro sport mimo školu  200,- Kč
VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO RŮZNÉ ÚČELY:  
dětské tábory   75,- Kč
vstup do předškolního zařízení   75,- Kč
přihláška na školu   50,- Kč
vystavení potravinářského průkazu 100,- Kč
aplikace očkovacích látek /nepovinná očkování/ 100,- Kč
vyšetření na řidičský, svářečský, zbrojní průkaz 300,- Kč
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 200,- Kč
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost zaměstnavatele
/ brigády, zaměstnání/
200,- Kč
vyplnění tiskopisu pro MÚ nebo policii 180,- Kč